Nông dân thu dọn chuối đổ rạp sau cơn bão số 10

Gốc
Từ sáng 16.09, nông dân ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã bắt đầu đi khắc phục hậu quả sau bão số 10.

Tin nóng

Tin mới