Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nông dân vẫn tiếp tục bị lạm thu

Báo Tiền Phong
Gốc

Trước tình hình tại nhiều địa phương trong cả nước người dân bị lạm thu quá nhiều khoản dưới tên gọi là "vận động", cuối năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 24/2007/CT-TTg  yêu cầu lãnh đạo các tỉnh tăng cường chấn chỉnh việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của dân. Tuy nhiên, người dân nghèo nông thôn ở nhiều nơi vẫn tiếp tục bức xúc vì bị lạm thu...