Theo Sở TNMTNĐ Hà Nội, hiện thành phố có 147 nhà máy, xí nghiệp có khả năng gây ô nhiễm môi trường.