Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nóng lòng vào Việt Nam

Tính đến nay, tại nước ta đã có 35 chi nhánh NH  nước ngoài, 5 NH liên doanh, 4 công ty cho thuê tài chính có vốn đầu tư nước ngoài và 2 công ty tài chính có 100% vốn nước ngoài.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/12/137260