Lợi nhuận sau thuế của HNG dù giảm hơn 90% so với cùng kỳ, song đã đạt hơn 10 tỷ đồng sau 9 tháng lỗ liên tiếp.

Nong nghiep Hoang Anh Gia Lai bao lai tro lai nho thanh ly tai san - Anh 1

Sau ba quý thua lỗ liên tiếp, quý I/2017, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) đã có lãi trở lại.

Báo cáo tài chính quý I/2017 của HNG cho thấy, doanh thu thuần trong kỳ này giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 470 tỷ đồng. Giá vốn chiếm 82% doanh thu thuần khiến lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 83 tỷ đồng.

Doanh thu trong kỳ này giảm là vì mảng kinh doanh bò hụt thu 78%, chỉ đạt 196 tỷ đồng. Trong khi đó, HNG cũng không ghi nhận doanh thu từ mảng kinh doanh đường và bắp. Còn mảng cao su, dù chiếm hơn 87% chi phí xây dựng cơ bản, nhưng mới chỉ đem về hơn 56 tỷ đồng doanh thu.

Cơ cấu doanh thu cũng dịch chuyển theo hướng từ mảng bò chiếm chủ đạo trong quý I/2016 (chiếm 70% doanh thu thuần), sang mảng bán sản phẩm, hàng hóa đóng vai trò chủ đạo trong quý I/2017 (chiếm 43%).

Trong kỳ, công ty ghi nhận hơn 160 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính song chi phí tài chính tăng (trong đó chiếm phần lớn là chi phí lãi vay) cùng các loại chi phí khác ở mức cao khiến hoạt động kinh doanh lỗ thuần hơn 28 tỷ đồng.

Tuy vậy, nhờ thanh lý tài sản thu về hơn 44 tỷ đồng, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác 38,5 tỷ đồng giúp HNG thoát lỗ trong quý này.

Lợi nhuận sau thuế của HNG đạt hơn 10 tỷ đồng, lợi nhuận của công ty mẹ đạt 7,16 tỷ đồng, giảm lần lượt 90,7% và 92,4% so với cùng kỳ.

Mới đây, hai công ty mía đường của tập đoàn Thành Thành Công là Đường Biên Hòa (BHS) và Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) đã chính thức công bố thương vụ chi hơn 1.330 tỷ đồng để mua lại công ty mía đường của Hoàng Anh Gia Lai. Dự kiến thương vụ này sẽ được thực hiện trong năm nay.

Trường Văn