Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta mang sức sống mới, bộ mặt mới

Chiều 24-6, tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo Bộ NN&PTNT.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ: Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng vai trò nền tảng trong phát triển đất kinh tế-xã hội đất nước. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Luật Đất đai đã mang lại những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội nói chung, đặc biệt là lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn nói riêng. Việc triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW cũng đã mang đến cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn một bộ mặt mới, sức sống mới, niềm tin lớn vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: THÀNH TRUNG

Đồng chí Trần Tuấn Anh chỉ rõ: Kết quả tổng kết của Bộ NN&PTNT đối với hai nghị quyết này có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của việc tổng kết thực hiện các nghị quyết. Từ đó, giúp bổ sung những ý tưởng, nội dung quan trọng trong một số vấn đề xây dựng nghị quyết mới về đất đai và nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, gợi mở những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đưa nguồn tài nguyên đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp trở thành nguồn lực và động lực mới thúc đẩy nông nghiệp, kinh tế-xã hội nông thôn nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu công tác tổ chức tổng kết phải được tiến hành khoa học, bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện nghị quyết và đề ra định hướng, giải pháp phù hợp. Đối với việc tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW, thực tiễn từ lĩnh vực đất đai là rất đa dạng, nhiều vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, đòi hỏi phải có sự tập trung chỉ đạo thống nhất, khoa học, khẩn trương, đặc biệt là trước yêu cầu về thời gian hoàn thành và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào đầu tháng 10-2021. Việc triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, khoa học.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, xác định tầm quan trọng của vấn đề đất đai và nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Bộ NN&PTNT sẽ nỗ lực quyết tâm với tinh thần cao nhất, phát huy sự chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ.

GIA MINH-MẠNH HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/nong-nghiep-nong-dan-nong-thon-nuoc-ta-mang-suc-song-moi-bo-mat-moi-663443