Nông nghiệp, nông thôn rất cần bình đẳng giới

Gốc
Ngày 26/11/2015, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị “Sơ kết chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015”.

Nông nghiệp, nông thôn rất cần bình đẳng giới - Ảnh 1

Bộ NN&PTNT tổ chức sơ kết chiến lước quốc gia và kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015. Báo cáo nêu rõ, Chiến lược quốc gia về kế hoạch bình đẳng giới ngành nông nghiệp được triển khai trong bối cảnh ngành nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, toàn ngành đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong xây dựng nông thôn mới, sản lượng và thị trường xuất khẩu hầu hết các loại nông sản tăng mạnh, tạo điều kiện thuận lợi duy trì giá cả trong nước có lợi cho nông dân.

Nông nghiệp, nông thôn rất cần bình đẳng giới - Ảnh 2

Bộ NN&PTNT trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiểu biểu

Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 của Bộ NN-PTNT sẽ là cơ sở để xây dựng phương hướng tiếp tục thực hiện hiệu quả giai đoạn 2016-2020 của chiến lược, đồng thời đề xuất, điều chỉnh lại một số chỉ tiêu, giải pháp mới trong thực hiện giai đoạn tiếp theo cho phù hợp với tình hình thực tế. Bộ NN-PTNT luôn xác định vấn đề bình đẳng giới là một trong những nội dung quan trọng khi xây dựng chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cũng tại Hội nghị, Bộ NN&PTNT đã trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong việc tham mưu, đề xuất trong công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược đề ra.

Đỗ Đạt

Tin nóng

Tin mới