Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nông thôn Đồng Nai khởi sắc từ những quyết sách đúng đắn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn nhìn nhận, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21.1.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XI chọn nông nghiệp là khâu đột phá, do đó phải đầu tư cho nông nghiệp mới nâng cao được thu nhập của người dân nông thôn cũng như làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc.

Hiệu quả từ chính sách phát triển nông nghiệp
Xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh

Nông nghiệp là khâu đột phá

Trong năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt mức từ 3 - 3,5%; phấn đấu toàn tỉnh có thêm ít nhất 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có thêm 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao.

Cây cà phê là một trong những nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Nai. Nguồn: TTXVN

Cây cà phê là một trong những nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Nai. Nguồn: TTXVN

Theo đó, ngành nông nghiệp đã đưa ra 10 giải pháp thực hiện trong năm 2022 gồm tập trung cụ thể hóa kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”; tập trung nguồn lực hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nông nghiệp; tiếp tục cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21.1.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XI chọn nông nghiệp là khâu đột phá vì trên 60% dân số của tỉnh vẫn sống ở nông thôn, đặc biệt tập trung tỷ lệ người già, trẻ em. Đồng thời kinh tế nông nghiệp chi phối kinh tế ở các huyện thuần nông, vì vậy phải đầu tư cho nông nghiệp mới nâng cao được thu nhập của người dân nông thôn. Nếu nông dân thu nhập còn thấp thì các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu sẽ gặp khó khăn.

Từ Báo cáo Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021 và triển khai Kế hoạch năm 2022 của tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cao Tiến Sỹ cho biết, nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn luôn được quan tâm bố trí; các chính sách, chương trình lớn về hỗ trợ đã được ban hành sẽ từng bước đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 được UBND tỉnh ban hành, trong đó xác định cụ thể các vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, là cơ sở quan trọng để thu hút kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; xu hướng chuyển đổi số trong nông nghiệp mở ra tiềm năng, cơ hội về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản tỉnh.

Đồng bộ giải pháp, đưa chính sách đến người dân

Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19, song giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản năm 2021 của tỉnh Đồng Nai đạt trên 45.000 tỷ đồng, tăng 3,43% so với năm 2020. GRDP nông, lâm, thủy sản tăng 3,01% cao hơn mức bình quân chung cả nước (2,85 - 2,9%). Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới, phát triển về số lượng, chất lượng và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.

Có thể khẳng định rằng, với sự tập trung quyết liệt cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân, diện mạo những vùng quê trong tỉnh có nhiều khởi sắc, đã dần “thay da đổi thịt”. Hàng loạt khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, các khu dân cư tại nông thôn gắn với đô thị hóa và phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững. Ngoài ra, mạng lưới giao thông nông thôn được phát triển mạnh mẽ, người nông dân phấn khởi tăng gia sản xuất khi hệ thống thủy lợi được xây dựng đồng bộ, quy hoạch sản xuất phù hợp, thông tin liên lạc được hiện đại hóa. Và dù nhiều chủ trương, chính sách mới ra đời nhưng trong hàng chục năm qua, nông nghiệp vẫn luôn được tỉnh xác định là vai trò “trụ đỡ” và góp phần trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn ngày càng được nâng lên.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai cần có nhiều giải pháp đồng bộ hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra cũng như cụ thể hóa các quyết sách về nông nghiệp. Việc xây dựng chuỗi liên kết nông sản phải thực hiện từ thực tế; các địa phương không chỉ đặt mục tiêu xuất khẩu mà cũng cần coi trọng thị trường trong nước. Mặt khác, cần bám sát chương trình của ngành nông nghiệp và vạch ra mục tiêu, kế hoạch triển khai hiệu quả. Ở đây, người đứng đầu cần đánh giá tìm ra mô hình phù hợp với địa phương và với quyết tâm cao thì mới tạo được sự bứt phá phát triển nông nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc trong triển khai thực hiện các giải pháp để ngành nông nghiệp phát triển đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: chủ động ứng phó, thích ứng với dịch Covid-19; phục hồi cuộc sống người dân sau dịch; từ địa phương đến tỉnh tập trung triển khai kế hoạch phát triển đột phá ngành nông nghiệp; đưa chính sách đến người dân; định hướng nội dung sau nông thôn kiểu mẫu cần làm gì.

Còn theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cao Tiến Sỹ, Sở sẽ tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương kịp thời tham mưu cụ thể hóa các chính sách của Trung ương và ban hành các chính sách đặc thù của địa phương để thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển. Ví dụ như xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển xây dựng mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý; phát triển nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ chương trình OCOP; đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản. Ban hành Đề án phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa, Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ; Đề án phát triển vùng sản xuất tập trung; Dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp; Dự án ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Qua những chính sách, đề án, dự án trên, kỳ vọng một tương lai khởi sắc hơn nữa cho diện mạo nông thôn tỉnh cũng như sự phát triển chung của ngành nông nghiệp tỉnh.

Thảo Tâm