Nộp ngân sách 100% nguồn thu từ cấp biển số ô tô thông qua đấu giá

Chiều 22-9, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9-2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 (về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá nhằm tiếp tục thực hiện, thể chế hóa đầy đủ, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định “kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước” là tài sản công, do đó, biển số xe ô tô được coi là tài sản công. Việc đấu giá sẽ khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá biển số...

Ngoài ra, nghị quyết đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng “biển số đẹp” theo quan niệm của từng người sử dụng; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong việc cấp và sử dụng biển số xe, đăng ký xe; ngăn ngừa hành vi trục lợi từ việc cấp quyền sử dụng biển số ô tô; xác lập quyền sử dụng của biển số ô tô; tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch trong cấp và sử dụng biển số ô tô; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá biển số ô tô...

Nội dung dự thảo nghị quyết quy định, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá của tất cả các địa phương trên toàn quốc để tham gia đấu giá.

Giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá được xác định là mức giá thấp nhất, phù hợp với thực tiễn, theo đó, xác định công thức tính chung, áp dụng thống nhất trong tất cả trường hợp đấu giá, là mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương nhân với hệ số.

Về quy định sử dụng nguồn thu từ đấu giá, số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ được phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ tư.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật nhất trí với thời gian thí điểm là 3 năm như đề xuất của Chính phủ, đồng thời cho rằng, khoảng thời gian này là phù hợp để các cơ quan có đủ thời gian triển khai thực hiện, kiểm nghiệm, tổng kết, đánh giá việc thí điểm.

Thông tin thêm về dự thảo nghị quyết, Thiếu tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, qua nghiên cứu và đánh giá, đơn vị nhận thấy điểm đấu giá phân tán sẽ không bảo đảm tính thống nhất cao.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long.

“Đơn vị đã tính toán tất cả các điểm đấu giá biển số xe phải tập trung nên đã rút lại đề nghị phân bổ kinh phí như tờ trình. Toàn bộ kinh phí này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nói.

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ tư sắp tới.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1042749/nop-ngan-sach-100-nguon-thu-tu-cap-bien-so-o-to-thong-qua-dau-gia