Nortel nộp đơn xin phá sản

Gốc
Nortel, một “người tình” của thị trường chứng khoán trước khi quả bóng công nghệ bùng nổ và đang là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất của Canada, đã nhiều năm chật vật trong ngành công nghiệp có nhiều thay đổi căn bản kể từ thời cực thịnh của Nortel trong cuối những năm 1990.

Tin nóng

Tin mới