ICTnews – Phó Tổng giám đốc VNPT Phan Hoàng Đức nói việc Nortel phá sản sẽ không ảnh hưởng đến việc đầu tư mạng lưới của tập đoàn này.