VIT - DefPro đưa tin: công ty Northrop Grumman của Mỹ đã nhận được 374 triệu USD để bắt đầu các khâu chuẩn bị cho việc đóng chiếc tàu sân bay hạt nhân thứ hai lớp Gerald R. Ford dành cho Hải quân nước này.