Nhà tiên tri Vanga từng dự đoán về chiến tranh Syria và 'sự sụp đổ của nước Mỹ'?

Nhà tiên tri Vanga từng dự đoán về chiến tranh Syria và 'sự sụp đổ của nước Mỹ'?

Baba Vanga - nhà tiên tri mù được ví như Nostradamus thời hiện đại ở Balkans từng đưa ra những lời tiên tri...

9 liên quan

Kinh hãi tiên đoán của 'nhà tiên tri ngủ gật' Edgar Cayce

Kinh hãi tiên đoán của 'nhà tiên tri ngủ gật' Edgar Cayce

9 liên quan

Những dự báo 'ớn lạnh' về chiến tranh hạt nhân

'Một thông điệp của Chúa' đã dự đoán chính xác các sự kiện lớn dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ 3 (WW3) đồng...

9 liên quan

10 tiên tri chính xác giật mình về tương lai nhân loại

10 tiên tri chính xác giật mình về tương lai nhân loại

Trước khi qua đời, một số nhà tiên tri đã đưa ra những lời tiên tri chính xác về các sự kiện xảy ra trong...

9 liên quan

Tiên tri hãi hùng của Vanga về người ngoài hành tinh

Sinh thời, bà Vanga từng đưa ra nhiều tiên đoán hãi hùng về tương lai, trong đó có lời tiên tri về người ngoài...

9 liên quan

Trước khi qua đời, nhà tiên tri Vanga đã để lại những lời tiên tri đáng sợ như thế nào?

Nhà tiên tri mù nổi tiếng Vanga từng dự đoán Obama là Tổng thống cuối cùng của nước Mỹ. Liệu sức khỏe của...

9 liên quan