NovaLand bơm gần 529 tỷ lập thêm 2 công ty con

Gốc
Tổng giá trị đầu tư vào 2 công ty mới thành lập là gần 529 tỷ đồng.

NovaLand bơm gần 529 tỷ lập thêm 2 công ty con - Ảnh 1

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa có quyết định về việc góp vốn thành lập 2 công ty con.

Cụ thể, Công ty đã chủ trương thông qua góp vốn thành lập công ty con – CTCP Đầu tư Ngọc Linh Hoa. Tỷ lệ góp vốn của NVL là 99,8% tương ứng với 509 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thống nhất việc thành lập Công ty TNHH Nova Asset Management. Vốn điều lệ là 20 tỷ đồng; trong đó phần vốn góp của NVL là 19,998 tỷ đồng ứng với 99,99%.

Công ty TNHH Nova Asset Management hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

HĐQT giao ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện các nội dung trên.

Huy Lê

Tin nóng

Tin mới