Ngày 24/11/2015, ông Nguyễn Quốc Hùng đã mua 37,100 cp của CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè (HNX: NPS), nâng số lượng cp nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 274,400 cp (tỷ lệ 12.65%).

Tài liệu đính kèm:
NPS_2015.11.26_8a64766_20031bn_2015-11-25_1731_1.PDF