24H.COM.VN - Mới chỉ tham gia Bài hát Việt với 3 ca khúc nhưng nhạc sỹ trẻ Thành Vương đã có trong tay tổng số 8 giải thưởng trong đó có “cú đúp 4” tại BHV tháng 7/2008 và một “hattrick” trong chương trình BHV tháng 9/2008. “Sau giải thưởng, mọi chuyện đối với mình như chỉ mới bắt đầu” – NS này chia sẻ cùng độc giả 24H.COM.VN.