NSND Trần Tiến: "Cái được lớn nhất của tôi là khán giả"

Gốc
"Tôi đã làm nghệ thuật hồn nhiên suốt một đời và tôi có nhiều khán giả yêu mến mình, nhận ra mình ở bất kỳ nơi đâu tôi đến... Mỗi khi ngồi nghĩ lại những tháng năm tuổi trẻ, những kỷ niệm đi biểu diễn ở Trường Sơn, cả một đoàn quân đã đứng lại vẫy tay khi nhận ra Trần Tiến, tôi lại ứa nước mắt vì biết thế là mình cũng đã nhận được quá nhiều rồi" - NSND Trần Tiến tâm sự.

Tin nóng

Tin mới