NTC lãi sau thuế quý II/2017 là 57,6 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC - UPCoM) đã công bố BCTC quý II/2017. Doanh thu thuần quý này của NTC đạt 42,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá vốn hàng bán giảm mạnh 40% nên lợi nhuận gộp của công ty tăng đến 86% lên 31 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý II/2017 của NTC đạt trên 43 tỷ đồng, gấp 2,57 lần cùng kỳ năm trước và chủ yếu là nhờ khoản lãi tiền gửi, lãi cho vay (hơn 33 tỷ đồng). Chi phí tài chính đạt gần 2 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này của NTC giảm mạnh 32% xuống 8 tỷ đồng.

Kết quả, NTC lãi sau thuế quý II/2017 là 57,6 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

NTC 6 thang lai gap 3 cung ky nam truoc, vuot 38% ke hoach nam - Anh 1

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, NTC đạt 73 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 74,7 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ, tức vượt 38% kế hoạch cả năm 2017.

Tại thời điểm 30/6/2017, tổng tài sản của công ty đạt 2.526 tỷ đồng, tăng 19% so với số đầu năm, trong đó, tài sản ngắn hạn tăng từ 198,7 tỷ đồng lên đến 885,5 tỷ đồng và chủ yếu là tăng ở khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.