Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL) hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tại ngày 03/12/2015 và công bố ngày chính xác là 14/12/2015.

Do sai sót trong lỗi văn bản, Công ty ghi nhận sai ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/12/2015 thay vì ngày đăng ký cuối cùng đúng là ngày 14/12/2015.

Theo đó, ngày 14/12/2015 là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%; tức ngày 10/12/2015 là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Thời gian thực hiện sẽ là 22/12/2015./.