(NDH) Lợi nhuấn sau thuế quý III/2013 của CTCP Nhựa Thiếu niên - Tiền Phong (mã NTP - HNX) giảm 13,48% so với cùng kỳ.

NTP vừa công bố BCTC quý III/2013 của công ty mẹ với doanh thu thuần đạt 652,45 tỷ đồng, tăng 19,98% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh 23,9% lên 451,27 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ đạt 201,18 tỷ đồng, tăng 12,03% so với quý III/2012.

Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng mạnh 46,87% lên 109,56 tỷ đồng do NTP đẩy mạnh các hoạt động marketing, quảng cáo, tăng chiết khấu kích thích hoạt động tiêu thụ hàng hóa...

Kết quả, quý III/2013 NTP mẹ lãi 50,48 tỷ đồng, giảm 13,48% so với cùng kỳ năm 2012.

Lũy kế 9 tháng, NTP đạt 1.910,29 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của công ty là 208,24 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,57% so với 9 tháng đầu năm 2012.

Tính đến hết 30/9/2013, tiền và các khoản tương đương tiền của NTP chỉ đạt 56,93 tỷ đồng, giảm 41,54% so với hồi đầu kỳ. Hàng tồn kho của công ty tăng mạnh 23,79% và đang ở mức 378,56 tỷ đồng. Trong đó, nguyên liệu vật liệu tăng mạnh 45,13%.

Hết quý III/2013, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của NTP đạt 182,17 tỷ đồng, tăng mạnh 92,69% so với số đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư vào công ty con là công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong MT đã lên mức 105,05 tỷ đồng, tăng gấp 157 lần so với hồi đầu năm.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu NTP dao động trong biên độ 58.500 – 62.100 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 13.128 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 790,2 triệu đồng/phiên.

Bình Minh - NDH