(GDVN) - Một thành viên đội cổ vũ bị một danh thủ xô ngã trong một pha bóng, và cô gái này mừng rỡ như thể ngàn năm mới được 1 lần chạm vào ngôi sao của mình.