Công chúa duy nhất mặc quân phục đi sau linh cữu nữ hoàng Anh

Công chúa duy nhất mặc quân phục đi sau linh cữu nữ hoàng Anh

Khoảnh khắc cuối cùng công chúng được thấy linh cữu nữ hoàng Anh

Khoảnh khắc cuối cùng công chúng được thấy linh cữu nữ hoàng Anh

Xe chở linh cữu Nữ hoàng Anh tới lâu đài Windsor

Xe chở linh cữu Nữ hoàng Anh tới lâu đài Windsor

Hoàng thân Andrew và Hoàng tử Harry không mặc quân phục trong lễ tang Nữ hoàng

Hoàng thân Andrew và Hoàng tử Harry không mặc quân phục trong lễ tang Nữ hoàng

Hoàng tử Andrew và Harry không mặc quân phục trong lễ tang nữ hoàng

Hoàng tử Andrew và Harry không mặc quân phục trong lễ tang nữ hoàng

Nước Anh tiễn biệt Nữ hoàng Elizabeth II

Nước Anh tiễn biệt Nữ hoàng Elizabeth II

Linh cữu nữ hoàng Anh được rước tới Cổng vòm Wellington

Linh cữu nữ hoàng Anh được rước tới Cổng vòm Wellington

Hành trình cuối cùng của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II từ Balmoral đến London

Hành trình cuối cùng của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II từ Balmoral đến London
Hành trình cuối cùng của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II từ Balmoral đến London
Hành trình cuối cùng của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II từ Balmoral đến London

Hành trình cuối cùng của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II từ Balmoral đến London

Các thành viên hoàng gia mặc gì trong tang lễ nữ hoàng

Các thành viên hoàng gia mặc gì trong tang lễ nữ hoàng

Nước Anh và các nhà lãnh đạo thế giới tiễn đưa Nữ hoàng Elizabeth II

Nghi thức lặp lại sau gần một thế kỷ ở Anh sau lễ tang Vua George V

Nghi thức lặp lại sau gần một thế kỷ ở Anh sau lễ tang Vua George V

8 người cháu tề tựu quanh linh cữu nữ hoàng

8 người cháu tề tựu quanh linh cữu nữ hoàng

Bữa tiệc tối chủ nhật tại Điện Buckingham thành tâm điểm chú ý

Bữa tiệc tối chủ nhật tại Điện Buckingham thành tâm điểm chú ý

8 người cháu của Nữ hoàng Anh cùng canh thức bên linh cữu

8 người cháu của Nữ hoàng Anh cùng canh thức bên linh cữu

Hoàng tử Harry mặc quân phục trong lễ canh thức cố nữ hoàng

Hoàng tử Harry mặc quân phục trong lễ canh thức cố nữ hoàng

8 người cháu tề tựu quanh linh cữu nữ hoàng

8 người cháu tề tựu quanh linh cữu nữ hoàng

Người Anh xếp hàng 16 giờ để viếng Nữ hoàng

Người Anh xếp hàng 16 giờ để viếng Nữ hoàng