Trong lúc thế giới đang chú ý sự kiện Olympic 2008 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Hedy Lee, một phụ nữ 44 tuổi, lại đang đơn độc trong một sứ mệnh giảng dạy những cách cư xử và hành vi đúng đắn tại một nước mà tình trạng chửi thề, khạc nhổ và xả rác bậy vẫn còn phổ biến