- Sau khi thể hiện khá thành công cô gái câm trong Tuyệt đỉnh Kungfu , con đường nghệ thuật của Huỳnh Thánh Y như trải thảm hoa với nhiều lời mời từ những vai diễn nặng ký trong những bộ phim nổi tiếng.