(VTC News) - Hôn trong mơ mà còn khó và khủng khiếp như thế này thì không hiểu đến bao giờ anh chàng mới có thể hôn cô gái ở ngoài đời đây.