Bạn có tin trên đời tồn tại thế lực ma quỷ? Và cuộc sống con người bị định đoạt bởi những Thần Chết tay lăm le lưỡi hái tử thần?