Điều khiển máy bay, phi cơ là một điều hiếm thấy ở phụ nữ. Nhưng trường hợp của Jessica Cox, đến từ vùng Tuscon, Bang Arizona (Mỹ), lại là một trường hợp càng hiếm thấy.