Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

"Nữ quái" chuyên "bán nhà trên giấy"

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Trước khi đưa cán bộ ngân hàng xuống thẩm định hoặc cho người có nhu cầu mua xem đất và nhà, Huệ thường thỏa thuận trước với gia chủ, giới thiệu họ là người đến thuê nhà. Với thủ đoạn này, Huệ đã nhiều lần "bán nhà trên giấy" cho những người cả tin, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/9/98928.cand