'Nữ quái' chuyên mang nón lá, bao tải đi ăn trộm tái xuất ở cửa hàng sữa

Gốc
Người phụ nữ tự nhận bị tâm thần, chuyên mang bao tải, nón lá đi trộm đồ ở Hà Nội tái xuất, lần này, bà ta ra tay tại một cửa hàng sữa.

Nguồn: Youtube

Tin nóng

Tin mới