Nữ thông dịch của FBI muốn công bố về mua bán hạt nhân

Gốc
Năm nay 37 tuổi, Sibel Edmonds (ảnh) vừa khiến một số nhân vật có uy thế của Quốc hội, Lầu Năm Góc cùng các điệp viên hai mang của một số quốc gia có liên quan trong việc bí mật mua bán kỹ thuật vũ khí hạt nhân mất ăn mất ngủ.

Tin nóng

Tin mới