Nữ tiếp viên Vietnam Airlines: 'Tôi chưa nhận được 1 đồng bồi thường'

Gốc
'Tôi mong tòa xem xét lại toàn bộ bản án để những bên liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật' chị Nguyễn Thị Bích Hường nói.

Minh Thừa

Nguồn Zing https://zingnews.vn/video-nu-tiep-vien-vietnam-airlines-toi-chua-nhan-duoc-1-dong-boi-thuong-post1202461.html