Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nửa đầu năm 2020, lợi nhuận gộp Masan Group đạt gần 3.900 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2 với doanh thu đạt 17.766 tỷ đồng, tăng 92% so cùng kỳ, theo đó lãi gộp mang về gần 3.895 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên mức 978 tỷ từ 87 tỷ, tuy vậy chi phí tài chính cũng tăng gấp đôi từ 557 tỷ lên 1076 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 863 tỷ.

Song song đó, các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng chiếm 3.207 tỷ và 869 tỷ, lần lượt gấp 3,4 lần và tăng 80% so cùng kỳ. Trong khi đó lãi từ liên doanh kiên kết chỉ tăng nhẹ từ 533 tỷ lên 604 tỷ.

Do vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 5% của cùng kỳ, đạt con số 54 tỷ đồng, lãi ròng của Masan giảm tới 80% về còn 195 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, tuy doanh thu có tăng gấp đôi lên 35.403 tỷ đồng nhưng Masan lại báo lỗ lũy kế đến 162 tỷ đồng, trong đó lãi ròng đạt 117 tỷ, giảm 94% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần trong kỳ của Masan lại ghi âm hơn 2.100 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dòng tiền dương 217 tỷ.

Tổng tài sản tại ngày 30/6 tăng 8% so đầu kỳ lên 105.000 tỷ đồng, khối nợ phải trả của Masan ngày càng phình to, ghi nhận đến 73.786 tỷ đồng, tăng 62% so cùng kỳ. đáng nói, Masan tập trung vay nợ ngắn hạn và dài hạn, lần lượt ghi nhận 21.486 tỷ và 27.228 tỷ, tăng 17% và 125% so đầu năm.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh-ngan-hang/nua-dau-nam-2020-loi-nhuan-gop-masan-group-dat-gan-3900-ty-dong-97349.html