Sầm Sơn, Mù Cang Chải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Sầm Sơn, Mù Cang Chải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

7 di tích vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong đó có di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm...

13 liên quan

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải vừa được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt, dự sẽ ngày càng hot trên bản đồ du lịch Việt

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải vừa được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt, dự sẽ ngày càng hot trên bản đồ du lịch Việt

Mới đây, danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) vừa được Thủ tướng chính phủ xếp hạng...

13 liên quan

Thêm 7 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 10) đối với 7 di tích.

13 liên quan

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt

Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) vừa được Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích quốc...

13 liên quan

Công bố xếp hạng 7 Di tích quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 10) đối với 7 di tích.

13 liên quan

Xếp hạng 7 di tích quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 10) đối với 7 di tích.

13 liên quan

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải là di tích quốc gia đặc biệt

Trong 7 di tích vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 10) có Danh...

13 liên quan

Xếp hạng 7 di tích quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 10) đối với 7 di tích.

13 liên quan

Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1954/QĐ-TTg ngày 31-12-2019 về việc xếp hạng Di tích Quốc gia...

13 liên quan

Đề nghị xếp hạng ruộng bậc thang Mù Cang Chải là Danh thắng Quốc gia đặc biệt

Tỉnh Yên Bái đang lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt...

13 liên quan