Nước Anh quốc hữu hóa ngân hàng lâm nạn

Gốc
Chính phủ Anh đã quyết định quốc hữu hóa ngân hàng cho vay địa ốc Bradford & Bingley, vốn đang bên bờ vực phá sản...

Tin nóng

Tin mới