(TuanVietNam) - Một năm sau khi cô ra đi, chàng trai trở về. Không một ai chờ đợi, tất cả những người thân yêu đã ra đi hết. Chỉ còn một mình anh, cô độc ngay trên đất quê hương. Chàng trai trẻ ngày nào đã trở thành một chiến binh già cỗi, sống cô đơn đến cuối đời.