- Chuyện về cô gái Nguyễn Thị Bình bị đánh dã man chỉ là một phần rất rất nhỏ của “tảng băng chìm” được phát hiện, liệu chúng ta đã làm tốt công tác bảo vệ trẻ em thực sự hay chưa?