Nước ngoài chi 1,15 tỷ USD góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp TPHCM

Gốc
Nhà đầu tư nước ngoài đã chi 1,15 tỷ USD để đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp trong các doanh nghiệp TPHCM.

Nước ngoài chi 1,15 tỷ USD góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp TPHCM - Ảnh 1

UBND TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Thành phố đã thu hút được 2,15 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua hình thức cấp mới, tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần, tăng gấp hai lần so với cùng kỳ.

Trong đó, Thành phố chấp thuận cho 915 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp trong các doanh nghiệp TPHCM với tổng vốn góp đăng ký đạt 1,15 tỷ USD.

Các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 340 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 374,79 triệu USD.

Ngoài ra, còn có 91 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 346,47 triệu USD.

Phân theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có vốn đầu tư nhiều nhất với 124,07 triệu USD, chiếm 33,1% tổng vốn FDI vào TPHCM.

Tiếp theo là nhóm ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy chiếm 29,4% với 110,29 triệu USD; lĩnh vực thông tin và truyền thông chiếm 15% với 56,23 triệu USD; hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 10,76% với 40,33 triệu USD.

Hàn Quốc có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (26,9%) với 101,09 triệu USD; tiếp theo là Nhật Bản chiếm 14,1% với 52,84 triệu USD.

Tính đến nay, trên địa bàn TPHCM có 6.948 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn là 42 tỷ USD.

Trường Văn

Tin nóng

Tin mới