Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nước ngoài mua cổ phần bằng ngoại tệ: Phải làm ngay

Gốc

Hanoinet- Xung quanh chủ trương cho nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài được mua cổ phần bằng ngoại tệ, khá nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng trước mắt đó là biện pháp tích cực để hỗ trợ thị trường chứng khoán và thúc đẩy quá trình cổ phần hóa. Dưới đây là một số ý kiến.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=42582