Nước sông Hồng trong xanh khác thường

Gốc

Trong những ngày đầu của năm Tân Sửu 2021, tại nhiều đoạn sông Hồng chảy từ huyện Bát Xát tới dọc thành phố Lào Cai, nước sông đã không còn màu đỏ phù sa đặc trưng, mà trở nên trong xanh lạ thường, nước trong tới mức có thể nhìn thấy đáy ở khu vực gần bờ.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/nuoc-song-hong-trong-xanh-khac-thuong-204535.htm