(HNM) - Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III vừa hoàn thành công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm bào ngư vành tai.

Theo đó, bào ngư có thể nuôi trong lồng treo trong bể xi măng, treo bè thả ngoài biển và nuôi thả đáy trên bãi đá dọc theo bờ biển. Các nhà khoa học khuyến cáo rằng, nuôi trong bể xi măng 15-20m3 sẽ cho năng suất cao nhất và có thể đạt kích thước thương phẩm 5-6cm sau 9-10 tháng nuôi. Với công nghệ nêu trên, loài hải sản quý này có thể nuôi và cho sinh sản quanh năm. Trà My