Phong trào nuôi chuột Hamster trong giới trẻ vừa lắng xuống, một trò chơi mới hấp dẫn không kém là trò chơi sinh thái thế giới kiến (Ant world). Dự báo trò chơi nuôi kiến sẽ rất "hot" trong mùa hè này.