NVC: Sau soát xét tăng lỗ thêm 36 tỷ, kiểm toán lưu ý khả năng hoạt động

Gốc
CTCP Nam Vang (HNX: NVC) công bố BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013 với kết quả lỗ thêm gần 36 tỷ đồng, nâng mức lỗ sau soát xét lên 78.8 tỷ đồng.

Khoản lỗ của công ty gia tăng mạnh chủ yếu do mức giá vốn hàng bán tăng 11.6 tỷ đồng lên mức hơn 190.7 tỷ đồng, trong khi đó doanh thu thuần của công ty giảm 562 triệu đồng, về mức 178.7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng gần 2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 22 tỷ đồng lên mức 40.6 tỷ đồng và 28.3 tỷ đồng.

Các khoản mục khác thay đổi không đáng kể làm lợi nhuận sau thuế của công ty sau soát xét âm 78.8 tỷ đồng, tăng gần 36 tỷ đồng so với con số 42.9 tỷ đồng trước soát xét.

Ngoài ra, ở BCTC hợp nhất soát xét, kiểm toán còn lưu ý về số lỗ lũy kế là hơn 232,8 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ của công ty (vốn điiều lệ của công ty hiện tại chỉ 160 tỷ đồng). Tình hình này ảnh hưởng lớn đến khả năng hoạt động kinh doanh của công ty trong các năm tiếp theo.

Triệu Linh

Infonet

Tin nóng

Tin mới