Chiều ngày 8.11, NXB Hội Nhà văn đã có cuộc họp trao đổi về cuốn sách Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên với sự tham gia của Ban biên tập NXB cùng một số nhà văn, nhà phê bình văn học như:

Chiều ngày 8.11, NXB Hội Nhà văn đã có cuộc họp trao đổi về cuốn sách Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên với sự tham gia của Ban biên tập NXB cùng một số nhà văn, nhà phê bình văn học như:

Nguyễn Khắc Trường (Chủ tịch Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam), Ngô Thảo, Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý, Tạ Duy Anh, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Chí Hoan, Đào Bá Đoàn, Nguyễn Văn Sơn, Ánh Ngân, Vinh Phước…

Cuốn sách này do NXB Hội Nhà văn biên tập và phối hợp với một Công ty văn hóa ở TP.HCM xuất bản, đã nộp lưu chiểu tháng 4.2011. Từ đó đến nay, cơ quan cấp phép là Cục Xuất bản không có ý kiến gì. Mới đây, cuốn sách này đã bị Thanh tra của Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM xử phạt hành chính và yêu cầu tịch thu vì có nội dung “tuyên truyền dâm ô trụy lạc”.

Tại cuộc họp nói trên, các nhà văn và nhà phê bình văn học đều có ý kiến kết luận rằng, cuốn sách bị khép vào việc “tuyên truyền cho dâm ô trụy lạc” là không đúng, không đến mức độ phải bị xử phạt hành chính và tịch thu. Một chuyên gia xuất bản (có mặt tại cuộc họp) nhận định: “Cuốn sách trên chỉ khó đọc chứ chưa đến mức độ kích dục...”.

Việt Chiến