NXBGD đăng ký bán 428,600 cp của TPH, SAP, HEV

Gốc
(Vietstock) – Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông tin, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) đang rút dần cổ phần tại các công ty thành viên khi đăng ký bán với tổng cộng 428,600 cp các công ty có mã chứng khoán TPH, SAP và HEV từ 22/10 đến 22/11.

Cụ thể, NXBGD đăng ký bán 100,000 cp của CTCP In Sách Giao khoa tại TP.Hà Nội (HNX: TPH). Số cổ phiếu mà Nhà xuất bản đang nắm giữ tại TPH là 920,976 cp, chiếm 45.68% vốn điều lệ. NXBGD cũng đăng ký bán bớt 100,000 cp SAP trong số nắm giữ 398,970 cp, chiếm 31% vốn điều lệ của CTCP In Sách Giao khoa tại TPHCM (HNX: SAP) nhằm bổ sung vốn kinh doanh. Bên cạnh đó, cổ đông lớn này cũng vừa đăng ký bán 228,600 cp tại CTCP Sách Đại học và Dạy nghề (HNX: HEV). Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu của NXBGD sẽ giảm từ 488,600 cp (chiếm 48.86% vốn điều lệ) xuống còn 260,000 cp (26%).

Tin nóng

Tin mới