Ổ cứng USB di động eGo Helium của Iomega

eGo Helium là ổ cứng di động USB có định dạng cho máy Mac của Iomega, dung lượng lưu trữ 320GB và có vỏ màu bạc giống như MTXT MacBook Air.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12578&chnlid=20&t=pcolarticle