Minh họa: Tuấn Anh

Mỗi năm qua
Chỉ một mùa cá dậy
Lại là mùa
Nước nổi
Chạm chân mây

Trịnh Bửu Hoài