Ở một nơi lạm phát hơn 100.000%

Gốc
(CATP) Đó là Zimbabwe, hiện có tốc độ lạm phát lên tới hơn 100.000%, cao nhất thế giới! Hồi năm 1998, tốc độ lạm phát ở Zimbabwe chỉ có 32%. Con số ước tính chính thức hồi tháng 1-2008 cho thấy tốc độ này đã lên tới 100.580%....

Tin nóng

Tin mới