Ô nhiễm không khí, ai chịu trách nhiệm?

Gốc
TT - Thực tế cho thấy chúng ta đã có nhiều con số, nhiều công trình nghiên cứu hết sức cụ thể về mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn TP.HCM trong nhiều năm qua, nhưng dường như còn thiếu những người, những cơ quan dám đứng ra chịu trách nhiệm về vấn đề này!

Tin nóng

Tin mới