Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ô nhiễm môi trường, kẻ thù của phát triển

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Đó là một trong những lời cảnh báo quan trọng với tất cả các quốc gia trên thế giới tại Hội nghị toàn cầu và biến đổi khí hậu họp tại Bali ở Indonesia năm 2007. Ô nhiễm môi trường chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự biến đổi khí hậu trái đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế- xã hội.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120594&sub=71&top=41