Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ô nhiễm trong nhà gây hại hơn ngoài trời

Gốc

Ngoài ô nhiễm giao thông và chất thải, cộng đồng khoa học quốc tế báo động về ô nhiễm trong nhà. Điều đáng lo là con người ở các nước công nghiệp dành hơn 90% thời gian của họ ở trong nhà.

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/240456.asp